Kære banko venner.

 

Stenløse Fodbold Venners bestyrelse har på møde den 13.september 2021 besluttet at sætte bankospil på pause.

Årsagen til dette skal ses på baggrund af svigtende indtægter i 2019, samtidig med at der er blevet pålagt os en masse nye udgifter i forbindelse med bank, hvor det i dag koster penge at komme af med penge, gebyrer til bank blot det at have en bank, administration - bogholderi, afgifter gebyrer på telefoner, administration af mobil-pay og senest nye gebyrer i forbindelse med udbetaling af større gevinster.

Når man sammenfatter dette, står den frivillige indsats og manglende indtjening ikke mål med anstrengelserne som Stenløse Fodbold Venners frivillige yder.

Det er med beklagelse at vi holder pause og håber selvfølgelig at hvis/når der kommer nye kræfter og interesserede frivillige med engagement i Stenløse Fodbold – at beslutningen kan tages op til revision.

Bestyrelsen